942/1995

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista 31 päivänä elokuuta 1990 annetun lain (760/90) 10 § ja 16 §:n 2 momentti,

näistä 10 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 3 päivänä elokuuta 1992 annetulla lailla (720/92), seuraavasti:

10  §
Valtionavustus perustamishankkeisiin

Aikuiskoulutuskeskuksen ylläpitäjälle voidaan myöntää valtionavustusta perustamishankkeeseen. Perustamishankkeeseen ja siihen myönnettävään valtionavustukseen noudatetaan, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) säädetään perustamishankkeiden valtionavustuksista, kuitenkin siten, että perustamishankkeena pidetään myös laitehankintaa.

16  §
Opiskelijan kotikunnan korvaus

Opiskelijan kotikunnasta on voimassa, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa ja sen nojalla ammatillisen oppilaitoksen oppilaan kotikunnasta säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995.

HE 22/95
SiVM 1/95

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Claes Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.