941/1995

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 8 päivänä huhtikuuta 1994 annetun opintotukiasetuksen (260/94) 25 §:n 3 momentti,

muutetaan 7 §:n 3 momentti, 14 §:n 2 momentti, 16 §:n 2 momentti, 17 § ja 25 §:n otsikko sekä

lisätään asetukseen uusi 20 a § seuraavasti:

7  §
Lukuvuoden tukikuukausien määrä

Muussa oppilaitoksessa opiskelevalle opintotuki voidaan myöntää yleensä enintään yhdeksäksi kuukaudeksi täysien opiskelukuukausien mukaan. Opiskelun alkamis- ja päättymiskuukausista lasketaan kuitenkin yksi täysi tukikuukausi, jos näinä kuukausina on lukukauteen sisältyviä päiviä yhteensä vähintään 16.


14  §
Oikeus aikuisopintorahaan

Opintotukilain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettuna ammatillisena peruskoulutuksena pidetään vähintään lukuvuoden kestänyttä ammatillisen oppilaitoksen koulutusta, vastaavaa kansanopiston ammatillisen linjan koulutusta ja oppisopimuksella hankittua koulutusta sekä korkeakoulututkintoa.

16  §
Ulkomailla opiskelevan oikeus asumislisään

Ulkomailla opiskelevan asumislisän määrä on 900 markkaa kuukaudessa. Kansaneläkelaitos voi määrätä, että asumislisä on tätä pienempi, jos opiskelumaan vuokrataso on alhainen.

17  §
Ulkomaisiin opintoihin myönnettävän valtiontakauksen määrä

Valtiontakauksen kuukausikohtainen enimmäismäärä ulkomailla harjoitettavia opintoja varten on 2 100 markkaa.

20 a  §
Ulkomailla saatujen tulojen selvittäminen

Hakijan tulee esittää selvitys vanhempien ulkomailla saamista tuloista siltä vuodelta, jonka verotustietojen pohjalta vanhempien tulot muutoin otetaan huomioon opintotukea myönnettäessä tai tarkistettaessa.

25  §
Opiskelijan vanhemmat


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Claes Andersson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.