910/1995

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan väliaikaisesti kuluttajavalituslautakunnasta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (42/78) 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 9 päivänä elokuuta 1985 annetussa laissa (703/85), seuraavasti:

2  §

Lautakunnan jäsenistä vähintään kolme määrätään jaoston puheenjohtajaksi. Yksi heistä määrätään lautakunnan varapuheenjohtajaksi. Jos jäsen toimikautenaan eroaa tai kuolee, on tilalle nimitettävä toinen henkilö jäljellä olevaksi ajaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995 ja on voimassa 31 päivään elokuuta 1995.

HE 13/95
TaVM 3/95

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.