904/1995

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain (469/79) 1 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti sekä 14 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti 27 päivänä kesäkuuta 1986 annetussa laissa (504/86), seuraavasti:

1  §
Soveltamisala

Oikeus tarkastusmaksun perimiseen ilman asianmukaista matkalippua matkustavalta henkilöltä voidaan myöntää:

1) raideliikennettä harjoittavalle julkisyhteisölle sen harjoittamaa joukkoliikennettä varten;

2) pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle sen toimialueen seudullista linja-autoliikennettä sekä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien sisäistä linja-autoliikennettä varten; sekä

3) Ratahallintokeskukselle rautateiden joukkoliikennettä varten.


6  §
Matkalippujen tarkastajat

Tarkastusmaksun määrää liikenteenharjoittajan kotipaikan poliisipiirin päällikön hyväksymä matkalippujen tarkastaja. Edellä 1 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tarkastajan hyväksyy kuitenkin Helsingin poliisipiirin päällikkö. Tarkastajaksi voidaan hyväksyä vain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tai 3 kohdassa tarkoitetun julkisyhteisön taikka pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan viranhaltija. Tarkastaja on tässä tehtävässään poliisipiirin päällikön valvonnan alainen. Poliisipiirin päällikkö antaa tarkastajalle tarkastuspassin. Siinä mainitaan tarkastajan valtuudet sekä liikenne, jossa hänellä on toimivalta.


14  §
Asetuksenanto-oikeus

Poliisipiirin päällikölle 6 §:n mukaan kuuluvia tehtäviä voidaan asetuksella siirtää Ratahallintokeskukselle rautateiden joukkoliikenteessä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

HE 49/95
LiVM 1/95

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.