903/1995

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Laki matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  §

Suomen mannerjalustalle 28 päivänä syyskuuta 1994 uponneen matkustaja-alus Estonian hylky on onnettomuuden uhrien viimeinen leposija.

Hylky ja sitä ympäröivä merialue rauhoitetaan siten kuin tässä laissa säädetään.

2  §

Rauhoitettu alue on suorakaiteen muotoinen, ja sen kulmien koordinaatit suomalaisten merikarttojen koordinaattijärjestelmässä ovat:

59° 22,497' pohjoista leveyttä ja 21° 40,193' itäistä pituutta

59° 22,497' pohjoista leveyttä ja 21° 42,193' itäistä pituutta

59° 23,497' pohjoista leveyttä ja 21° 42,193' itäistä pituutta

59° 23,497' pohjoista leveyttä ja 21° 40,194' itäistä pituutta.

3  §

Sukeltaminen rauhoitetulla alueella on kielletty. Rauhoitetulla alueella ei myöskään saa ryhtyä toimiin ruumiiden tai esineiden nostamiseksi hylystä tai meren pohjalta eikä muutenkaan häiritä hylyn rauhaa.

4  §

Sen estämättä, mitä 3 §:ssä säädetään, voivat viranomaiset peittää hylyn tai huolehtia siitä, että hylystä ei aiheudu ympäristön pilaantumista.

5  §

Joka tahallaan rikkoo 3 §:ssä säädetyn kiellon, on tuomittava matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

6  §

Edellä 5 §:ssä tarkoitetulla rikoksella saatu omaisuus tai sen arvo on tuomittava valtiolle menetetyksi.

Rikoksen tekemisessä käytettyjen esineiden tai muun omaisuuden menetetyksi tuomitsemisesta säädetään rikoslaissa.

7  §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

HE 10/95
LaVM 3/95

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.