893/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vahvasti denaturoidun etanolin valmistamisessa käytettävistä denaturoimisaineista

Sosiaali- ja terveysministeriö on alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1345/94) 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tällä päätöksellä määrätään vahvasti denaturoidun etanolin valmistamisessa käytettävistä denaturoimisaineista sekä denaturoinnissa vaadittavista pitoisuuksista.

2 §
Vahvasti denaturoidut etanolit

Tämän päätöksen liitteenä olevassa denaturointiaineluettelossa on ilmoitettu ne denaturoidut etanolit, jotka denaturointinsa perusteella ovat vahvasti denaturoituja etanoleja.

3 §
Denaturoimisaineet ja niiden määrät

Vahvasti denaturoitua etanolia valmistettaessa tulee denaturoimisaineita käyttää niin, että valmis vahvasti denaturoitu etanoli sisältää denaturoimisaineita sellaisessa koostumuksessa ja sellaisina pitoisuuksina kuin tämän päätöksen liitteenä olevassa denaturoimisaineluettelossa on kullekin vahvasti denaturoidulle etanolille ilmoitettu.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 1995

Ministeri
Terttu Huttu

Neuvotteleva virkamies
Juha Pyötsiä

Liite

Denaturoimisaineluettelo

1) vahvasti denaturoitu etanoli numero 1 (perusetanoli 1) sisältää 100 litraa etyylialkoholia kohti 2 litraa metyylietyyliketonia ja 3 litraa metyyli-isobutyyliketonia

2) vahvasti denaturoitu etanoli numero 2 (perusetanoli 2) sisältää 100 litraa etyylialkoholia kohti 2 litraa asetonia ja 3 litraa metyyli-isobutyyliketonia

3) vahvasti denaturoitu etanoli numero 3 (perusetanoli 3) sisältää 100 litraa etyylialkoholia kohti 3 litraa asetonia ja 2 grammaa denatonium bentsoaattia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.