892/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lievästi denaturoidun etanolin valmistamisessa käytettävistä denaturoimisaineista

Sosiaali- ja terveysministeriö on alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1345/94) 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tällä päätöksellä määrätään lievästi denaturoidun etanolin valmistamisessa käytettävistä denaturoimisaineista sekä denaturoinnissa vaadittavista pitoisuuksista.

2 §
Denaturoimisaineet ja niiden määrät

Tämän päätöksen liitteenä olevassa denaturointiaineluettelossa on ilmoitettu lievästi denaturoidun etanolin valmistuksessa käytettävät denaturoimisaineet.

Lievästi denaturoitua etanolia valmistettaessa tulee denaturoimisaineita käyttää niin, että valmis lievästi denatoroitu etanoli sisältää 100 litraa etyylialkoholia kohti ainakin yhtä denaturoimisainetta vähintään sen määrän kuin denaturoimisaineluettelossa on tälle denaturoimisaineelle ilmoitettu.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 1995

Ministeri
Terttu Huttu

Neuvotteleva virkamies
Juha Pyötsiä

Liite

Denaturoimisaineluettelo

1) denaturoimisaine numero 1, mentolia 0,2 kilogrammaa

2) denaturoimisaine numero 2, piparminttuöljyä 0,2 kilogrammaa

3) denaturoimisaine numero 3, tärpättiä 0,7 litraa

4) denaturoimisaine numero 4, bensiiniä 2 litraa

5) denaturoimisaine numero 5, etyyliasetaattia 3 litraa

6) denaturoimisaine numero 6, dietyyliftalaattia 1 kilogramma

7) denaturoimisaine numero 7, asetonia 3 litraa

8) denaturoimisaine numero 8, etyylieetteriä 5 litraa

9) denaturoimisaine numero 9, metyylietyyliketonia 2 litraa

10) denaturoimisaine numero 10, sykloheksaania 2 litraa

11) denaturoimisaine numero 11, asetonia ja metyyli-isobutyyliketonia yhdessä

niin, että asetonia on 1 litra Ja metyyli-isobutyyliketonia 1 litra

12) denaturoimisaine numero 12, tertiääristä butyylialkoholia 3 litraa

13) denaturoimisaine numero 13, normaalia butyylialkoholia 3 litraa

14) denaturoimisaine numero 14, isobutyylialkoholia 3 litraa

15) denaturoimisaine numero 15, metyyli-isobutyyliketonia 2 litraa

16) denaturoimisaine numero 16, denatonium bentsoaattia 2 grammaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.