887/1995

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1995

Liikenneministeriön päätös eräiden vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä ja rautatiellä annettujen päätösten voimaantulosta

Liikenneministeriö on vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (719/94) 24 §:n 2 ja 3 momentin nojalla päättänyt:

1  §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen (147/92) muuttamisesta annettujen liikenneministeriön päätösten 829/94, 830/94, 911/94, 1181/94, 1182/94, 1233/94, 1372/94, 337/95 ja 782/95 voimaantuloa sekä vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen (394/92) muuttamisesta annettujen liikenneministeriön päätösten 969/94, 1090/94, 1091/94, 1519/94, 1520/94, 1530/94, 100/95, 330/95 ja 784/95 voimaantuloa.

2  §
Vanhojen määräysten soveltaminen

Edellä 1 pykälässä tarkoitettujen päätösten voimaantulomääräyksistä poiketen saa mainittujen päätösten voimaantullessa voimassa olleita määräyksiä edelleen soveltaa vuoden 1995 lokakuun loppuun asti. Tällöin on tiekuljetusten osalta rahtikirjaan tehtävä merkintä: ''Kuljetus LMp 147/92 mukaan'' ja rautatiekuljetusten osalta ''Kuljetus LMp 394/92 mukaan''.

Edellä 1 pykälässä tarkoitettujen päätösten pakkauksia koskevat määräykset ovat voimassa siten kuin asianomaisessa päätöksessä on määrätty, kuitenkin niin, että liikenneministeriön päätösten 782/95 ja 784/95 voimaantulomääräyksen 2 momentissa tarkoitettuja määräyksiä saa edelleen soveltaa vuoden 1995 lokakuun loppuun asti.

3  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 1995

Liikenneministeri
Tuula Linnainmaa

Yli-insinööri
Seija Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.