857/1995

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1995

Valtioneuvoston päätös Euroopan unionin palveluksen vuoksi myönnettävästä virkavapaudesta

Valtioneuvosto on 6 päivänä marraskuuta 1970 annetun valtion virkaehtosopimuslain (664/70) 5 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa laissa (588/92), valtiovarainministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Valtion talousarvion piirissä olevaan virastoon palvelussuhteessa olevalla virkamiehellä on oikeus hakemuksesta saada palkatonta virkavapautta siksi ajaksi, joksi hän tai hänen virkasuhteinen aviopuolisonsa otetaan Euroopan unionin palvelukseen, kuitenkin enintään viisi vuotta.

Tätä päätöstä ei sovelleta virkamieheen, joka on otettu määräajaksi virkasuhteeseen.

2 §

Virkavapautta saaneella on oikeus keskeyttää se ja palata työhön viraston kanssa sopimanaan ajankohtana viimeistään kahden kuukauden kuluessa paluuilmoituksestaan.

3 §

Jos Euroopan unionin palvelus jatkuu yli viiden vuoden ajan, oikeus virkavapauteen päättyy.

Eronnut henkilö otetaan takaisin viraston palvelukseen, jos hän hakee sitä kuuden kuukauden kuluessa Euroopan unionin palveluksen päättymisestä ja jos viraston kannalta tärkeät syyt eivät ole esteenä takaisinottamiselle.

4 §

Valtiovarainministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1995.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1995

Ministeri
Arja Alho

Vanhempi hallitussihteeri
Lasse Kiivanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.