842/1995

Annettu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös peltokasvien tukijärjestelmän soveltamisesta ja siihen liittyvästä kesannoimisesta vuonna 1995 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut peltokasvien tukijärjestelmän soveltamisesta ja siihen liittyvästä kesannoimisesta vuonna 1995 9 päivänä toukokuuta 1995 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (767/95) 1 §:n seuraavasti:

1 §
Hakeminen

Peltokasvien tukijärjestelmän mukaista pinta-alatukea, jäljempänä peltokasvien tuki, ja kesantopalkkiota koskeva hakemus on jätettävä viimeistään 15.5.1995 maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3887/92 artiklan 4.2. mukaisia muutoksia on mahdollista hakea viimeistään 15.6.1995.


Tämä päätös tulee voimaan 7 päivänä kesäkuuta 1995.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Maatalousneuvos
Heimo Hanhilahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.