827/1995

Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vastuualueiden muutoksista ilmoittamisesta

Kauppa- Ja teollisuusministeriö on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun sähkömarkkinalain (386/95) 6 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Sähkömarkkinalain (386/95) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta jakeluverkonhaltijan vastuualueen muutoksesta on ilmoitettava sähkömarkkinakeskukselle siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

Alueen liittyjille on ilmoitettava vastuualueen muutoksesta siten kuin liittymisehdoista ja sähkönmyyntiehdoista 5 päivänä toukokuuta 1995 annetun kauppa- Ja teollisuusministeriön päätöksen (781/95) liitteen 1 kohdassa 28 määrätään.

2 §

Vastuualueen muutoksesta on ilmoitettava sähkömarkkinakeskukselle kirjallisesti 30 päivän kuluessa muutoksesta. Kummankin jakeluverkonhaltijan on allekirjoitettava ilmoitus.

3 §

Ilmoituksessa on mainittava:

1) luovuttava ja vastaanottava jakeluverkonhaltija;

2) muutoksen ajankohta;

3) luovutetun alueen liittyjien lukumäärä; sekä

4) milloin luovutetun alueen liittyjille on ilmoitettu tai on tarkoitus ilmoittaa muutoksesta.

Ilmoitukseen on liitettävä:

1) kartta, johon on merkitty vastuualueen muutos ja kummankin jakeluverkonhaltijan koko vastuualue muutoksen jälkeen; sekä

2) jäljennös luovutussopimuksesta.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1995.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Markku Kuusio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.