824/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1995

Valtiovarainministeriön päätös verohallituksen määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita

Valtiovarainministeriö on 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain 126 a §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on 1 päivänä marraskuuta 1991 annetussa laissa (1317/91), ja tämän päätöksen 2 §:ssä mainittujen sopimusmääräysten nojalla määrännyt:

1 §

Verohallitus ratkaisee 2 §:ssä tarkoitetuissa sopimuksissa mainittuna toimivaltaisena viranomaisena sopimuksissa tarkoitetut asiat, jotka koskevat:

1) tietojenvaihtoa ja muuta virka-apua;

2) keskinäiseen sopimusmenettelyyn kuuluvia yksittäistapauksia; ja

3) verotuslain 126 a §:n 1 momentissa tarkoitettuja, 2 §:ssä mainitun sopimuksen soveltamiseen liittyviä hakemuksia, jos vapautettavaksi pyydetty määrä on enintään 300 000 markkaa.

Valtiovarainministeriö ratkaisee kuitenkin 1 momentissa tarkoitetun asian, jos asia on periaatteellisesti tärkeä.

2 §

Valtiovarainministeriön päätöksen perusteena olevat sopimusmääräykset:

Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 12 päivänä syyskuuta 1989 tehdyn sopimuksen (SopS 91/89 ja 73/90) 3 artiklan 1 g 3) kohta,

Pohjoismaiden välillä virka-avusta veroasioissa 7 päivänä joulukuuta 1989 tehdyn sopimuksen (SopS 37/91) 3 artiklan 1 b 4) kohta,

Suomen Tasavallan ja Alankomaiden Kuningaskunnan välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen ja veron kiertämisen estämiseksi 13 päivänä maaliskuuta 1970 tehdyn sopimuksen (SopS 18/71) 3 artiklan 1 g 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 21 päivänä syyskuuta 1989 tehdyn sopimuksen (SopS 2/91) 3 artiklan 1 h 1) kohta

Suomen ja Australian välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä syyskuuta 1984 tehdyn sopimuksen (SopS 26/86) 3 artiklan 1 j) kohta

Suomen ja Barbadosin välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 15 päivänä kesäkuuta 1989 tehdyn sopimuksen (SopS 79/92) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Belgian Kuningaskunnan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 18 päivänä toukokuuta 1976 tehdyn sopimuksen (SopS 66/78) 3 artiklan 1 h ii) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Brasilian Liittotasavallan hallituksen välillä tulon kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi 16 päivänä helmikuuta 1972 tehdyn sopimuksen (SopS 2/74) 3 artiklan 1 g II kohta

Suomen tasavallan ja Bulgarian kansantasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 25 päivänä huhtikuuta 1985 tehdyn sopimuksen (SopS 11/86) 3 artiklan 1 d 1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Filippiinien Tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 13 päivänä lokakuuta 1978 tehdyn sopimuksen (SopS 60/81) 3 artiklan 1 j 1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Helleenien Tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 21 päivänä tammikuuta 1980 tehdyn sopimuksen (SopS 58/81) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Indonesian tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 15 päivänä lokakuuta 1987 tehdyn sopimuksen (SopS 4/89) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Intian tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 10 päivänä kesäkuuta 1983 tehdyn sopimuksen (SopS 59/84) 3 artiklan 1 f 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Irlannin hallituksen välillä tulo- ja myyntivoittoveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 27 päivänä maaliskuuta 1992 tehdyn sopimuksen (SopS 88/93) 3 artiklan 1 j 1) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi 17 päivänä heinäkuuta 1969 tehdyn sopimuksen (SopS 2/70) 3 artiklan 1 j) kohta,

Suomen ja Italian välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä kesäkuuta 1981 tehdyn sopimuksen (SopS 55/83) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Japanin välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 29 päivänä helmikuuta 1972 tehdyn sopimuksen (SopS 43/72) 3 artiklan 1 i) kohta,

Suomen ja Kanadan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 28 päivänä toukokuuta 1990 tehdyn sopimuksen (SopS 81/92) 3 artiklan 1 j 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä toukokuuta 1986 tehdyn sopimuksen (SopS 62/87) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Korean Tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 8 päivänä helmikuuta 1979 tehdyn sopimuksen (SopS 75/81) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Latvian tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 23 päivänä maaliskuuta 1993 tehdyn sopimuksen (SopS 92/93) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Liettuan tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 30 päivänä huhtikuuta 1993 tehdyn sopimuksen (SopS 94/93) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen ja Luxemburgin välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 1 päivänä maaliskuuta 1982 tehdyn sopimuksen (SopS 18/83) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen hallituksen ja Malesian hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 28 päivänä maaliskuuta 1984 tehdyn sopimuksen (SopS 16/86) 3 artiklan 1 j 1) kohta,

Suomen ja Maltan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 24 päivänä maaliskuuta 1975 tehdyn sopimuksen (SopS 69/76) 3 artiklan 1 i i) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Marokon Kuningaskunnan hallituksen välillä tuloja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 25 päivänä kesäkuuta 1973 tehdyn verosopimuksen (SopS 8/80) 3 artiklan 1 j) kohta,

Suomen hallituksen ja Portugalin hallituksen välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi 27 päivänä huhtikuuta 1970 tehdyn sopimuksen (SopS 27/71) 3 artiklan 1 g 2) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Puolan tasavallan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 26 päivänä lokakuuta 1977 tehdyn sopimuksen (SopS 26/79) 3 artiklan 1 i) kohta,

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Ranskan Tasavallan Hallituksen välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 11 päivänä syyskuuta 1970 tehdyn sopimuksen (SopS 8/72) 3 artiklan 1 f) kohta,

Suomen Tasavallan ja Romanian Sosialistisen Tasavallan välillä tulo- ja varallisuus veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 18 päivänä elokuuta 1977 tehdyn sopimuksen (SopS 68/78) 3 artiklan 1 i i) kohta,

Suomen Tasavallan ja Saksan Liittotasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja sekä eräitä muita veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 5 päivänä heinäkuuta 1979 tehdyn sopimuksen (SopS 18/82) 3 artiklan 1 f i) kohta,

Suomen ja Sambian välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 3 päivänä marraskuuta 1978 tehdyn sopimuksen (SopS 28/85) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen Tasavallan ja Singaporen Tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 23 päivänä lokakuuta 1981 tehdyn sopimuksen (SopS 48/82) 3 artiklan 1 f 2) kohta,

Suomen Tasavallan Hallituksen ja Sri Lankan Demokraattisen Sosialistisen Tasavallan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 18 päivänä toukokuuta 1982 tehdyn sopimuksen (SopS 20/84) 3 artiklan 1 i 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 16 päivänä joulukuuta 1991 tehdyn sopimuksen (SopS 90/93) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen ja Tansanian välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä toukokuuta 1976 tehdyn sopimuksen (SopS 70/78) 3 artiklan 1 i ii) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Thaimaan kuningaskunnan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 25 päivänä huhtikuuta 1985 tehdyn sopimuksen (SopS 28/86) 3 artiklan 1 j 1) kohta,

Suomen tasavallan ja Turkin tasavallan välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 9 päivänä toukokuuta 1986 tehdyn sopimuksen (SopS 61/88) 3 artiklan 1 k 2) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Unkarin Kansantasavallan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 25 päivänä lokakuuta 1978 tehdyn sopimuksen (SopS 51/81) 3 artiklan 1 i 1) kohta,

Suomen hallituksen ja Uuden Seelannin hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 12 päivänä maaliskuuta 1982 tehdyn sopimuksen (SopS 49/84) 3 artiklan 1 g 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi 23 päivänä maaliskuuta 1993 tehdyn sopimuksen (SopS 96/93) 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä perintö- ja lahjaveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 12 päivänä syyskuuta 1989 tehdyn sopimuksen (SopS 83/92) 3 artiklan 1 e 2) kohta,

Suomen tasavallan ja Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 8 päivänä toukokuuta 1986 tehdyn sopimuksen (SopS 60/87), jota sovelletaan toisaalta Suomen sekä toisaalta Kroatian ja Slovenian välisissä suhteissa, 3 artiklan 1 h 1) kohta,

Suomen tasavallan hallituksen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 6 päivänä lokakuuta 1987 tehdyn sopimuksen (SopS 28/88), jota sovelletaan toisaalta Suomen sekä toisaalta Ukrainan ja Venäjän välisissä suhteissa, 3 artiklan 1 d 2) kohta,

Suomen Tasavallan hallituksen ja Tsekkoslovakian Sosialistisen Tasavallan hallituksen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kierron estämiseksi 31 päivänä tammikuuta 1975 tehdyn sopimuksen (SopS 67/76), jota sovelletaan Suomen ja Tsekin välisissä suhteissa, 3 artiklan 1 i i) kohta,

Veroasioissa annettavasta keskinäisestä virka-avusta 25 päivänä tammikuuta 1988 tehdyn yleissopimuksen (SopS 21/95) 3 artiklan 1 d) kohta.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1995.

Päätöksellä kumotaan verohallituksen määräämisestä käsittelemään ja ratkaisemaan Pohjoismaiden välillä virka-avusta veroasioissa tehdyn sopimuksen piiriin kuuluvia asioita 11 päivänä kesäkuuta 1991 tehty valtiovarainministeriön päätös n:o VM 14/52/91 ja verohallituksen määräämisestä ratkaisemaan eräitä verosopimuksissa tarkoitettuja asioita 4 päivänä joulukuuta 1991 tehty valtiovarainministeriön päätös (1398/91).

Tämän päätöksen voimaan tullessa valtiovarainministeriössä vireillä olevat asiat siirretään verohallituksen ratkaistaviksi ottaen huomioon 1 §:n määräykset.

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1995

Ministeri
Arja Alho

Finanssineuvos
Hillel Skurnik

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.