820/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1995

Asetus ortodoksisesta seminaarista annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan ortodoksisesta seminaarista 26 päivänä elokuuta 1988 annetun asetuksen (760/88) 2 § ja 3 §:n 3 momentti seuraavasti:

2  §

Seminaaria johtaa, kehittää ja sen hallintoa hoitaa johtokunta, jonka puheenjohtajana toimii kirkkokunnan arkkipiispa ja johon hänen lisäkseen kuuluu kuusi kirkollishallituksen kolmivuotiskaudeksi valitsemaa jäsentä. Johtokunnan jäsenistä kaksi valitaan Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian laitoksen opettajakunnan ja kaksi ortodoksisen seminaarin opiskelijoiden esityksestä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun kokoonkutsujan lisäksi vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä.

Seminaarin opettaja toimii johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä.

3  §

Opettajan nimittää virkaan kirkollishallitus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1995.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.