818/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1995

Asetus valtion maksuperusteasetuksen 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan 6 päivänä maaliskuuta 1992 annetun valtion maksuperusteasetuksen (211/92) 3 §:n 3 momentti ja 5 §:n 1 momentti seuraavasti:

3  §

Jollei valtiolle perittävää maksua suoriteta viimeistään eräpäivänä, on viranomaisen ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin maksun saamiseksi. Maksamattomalle määrälle peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Viivästyskoron sijasta viranomainen voi periä 30 markan suuruisen viivästysmaksun, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.

5  §

Viranomainen voi myöntää maksuaikaa. Maksuaikaa ei yleensä tule myöntää yli vuodeksi. Maksuajasta ja sen ehdoista on sovittava kirjallisesti. Maksuajalta peritään vuotuista korkolain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettuun sitoumukseen koron maksamisesta maksuajalta sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa olleita säännöksiä.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.