785/1995

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden mittauslaitteita koskevien Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivien voimaansaattamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

kumonnut eräiden mittauslaitteita koskevien Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivien voimaansaattamisesta 25 päivänä huhtikuuta 1994 antamansa päätöksen (302/94) 1 §:n 3 kohdan, sekä

muuttanut 1 §:n 1 kohdan ja 3 §:n seuraavasti:

1 §

1) kaasujen tilavuusmittareita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 26 päivänä heinäkuuta 1971 annettu neuvoston direktiivi (71/318/ETY); lisäykset (74/331/ETY), (78/365/ETY) ja (82/623/ETY);


3 §

Tässä päätöksessä mainittujen direktiivien käännöksiä on saatavissa teknillisestä tarkastuskeskuksesta.


Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 1995.

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (302/94) 1 §:n 3 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä laitteita saa markkinoida ja ottaa käyttöön 30 päivään kesäkuuta 2004.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Veli Viitala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.