777/1995

Annettu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuluttajaviraston maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut kuluttajaviraston maksullisista suoritteista 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun päätöksensä (1347/93) 1 §:n 1 momentin sekä päätöksen liitteenä olevan taulukon seuraavasti:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/92) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) valmismatkaliikkeen harjoittajan rekisteröintiä koskevan ilmoitukset käsitteleminen,

2) valmismatkaliikelain (1080/94) 8 §:n mukaisen vakuuden valvonta,

3) tuoteturvallisuuslain (914/86) 24 §:n 3 momentissa tarkoitettujen poikkeuslupahakemusten käsitteleminen, sekä

4) koti- a postimyynnistä annetun asetuksen (639/78) 2 §:ssä ja 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen lupahakemusten käsitteleminen.Tämä päätös tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta 1995.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa vireille tulleista matkatoimistoliikkeen harjoittamista koskevien lupahakemusten käsittelemisestä peritään 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun päätöksen (1347/93) mukainen maksu.

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 1995

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Ulla Karhu

Liite

MAKSUTAULUKKO
KULUTTAJAVIRASTON JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET
1) valmismatkaliikkeen harjoittajan rekisteröintiä koskeva päätös 950,00 mk
2) vakuuden vuotuinen valvontamaksu 350,00 mk/vuosi
3) tuoteturvallisuuslain (914/86) 24 §:n 3 momentissa tarkoitettu poikkeuslupa 3 700,00 mk
4) koti- ja postimyyntiä koskeva lupa 750,00 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.