719/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 11 päivänä tammikuuta 1991 annetun lain (32/91) 34, 35 ja 37 § sekä 39 §:n 2 momentti ja 40 §:n 1 momentti seuraavasti:

34 §
Viittaussäännös

Rangaistus tässä laissa tarkoitettuun oikeuteen kohdistuvasta teollisoikeusrikoksesta säädetään rikoslain 49 luvun 2 §:ssä.

35 §
Piirimallirikkomus

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo tässä laissa piirimallin suojaksi annettuja säännöksiä, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoitettuna teollisoikeusrikoksena, piirimallirikkomuksesta sakkoon.

37 §
Syyteoikeus

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 35 ja 36 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta, ellei asian- omistaja ole ilmoittanut sitä syytteeseen pantavaksi.

39 §
Loukkauksen jatkumisen estäminen

Integroitu piiri tai muu piirimallin kappale voidaan takavarikoida, milloin teollisoikeusrikoksen voidaan olettaa tapahtuneen. Tällöin on sovellettava, mitä takavarikosta säädetään pakkokeinolaissa (450/87).


40 §
Rekisteröinnin mitättömäksi julistamisen vaikutus

Jos piirimallin rekisteröinti on lainvoiman saaneella rekisteriviranomaisen päätöksellä julistettu mitättömäksi, ei 35, 38 tai 39 §:ssä taikka rikoslain 49 luvun 2 §:ssä säädettyä rangaistusta, korvausta tai muuta seuraamusta voida tuomita.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.