654/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Laki vuoden 1990 maatalouslaskennasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vuoden 1990 maatalouslaskennasta 8 päivänä joulukuuta 1989 annetun lain (1076/89) 10 § seuraavasti:

10 §

Lain 3 §:ssä tarkoitettuja tietoja tai niitä sisältävää tietoaineistoa tai osaa siitä taikka tietoaineiston aikaansaamiseksi valmistettua automaattisen tietojenkäsittelyn ohjelmaa tai järjestelmää, joiden avulla voidaan yhdistellä yksittäistä tiedonantajaa koskevia eri tietoja, ei saa tämän lain vastaisesti luovuttaa tai muulla tavoin ilmaista.

Rangaistus 1 momentissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93
LaVM 22/94
SuVM 10/94

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.