653/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Laki maatilatilastosta annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatilatilastosta 25 päivänä elokuuta 1975 annetun lain (675/75) 5 §:n 1 momentti ja 7 § seuraavasti:

5 §

Tämän lain perusteella annettuja tietoja ilmoitusvelvollisen maatilasta ja elinkeinotoiminnasta on käsiteltävä luottamuksellisina. Niitä saa käyttää ainoastaan tilastotarkoituksiin tai sellaisiin muihin tutkimustarkoituksiin, joista ei koidu tiedonantajalle vahinkoa eikä muuta haittaa. Yksittäistä tiedonantajaa koskevia tietoja voidaan kuitenkin antaa vain erityisistä syistä. Maatilatilastoa varten tilastollisiin tai muihin tarkoituksiin laadittua tietoaineistoa tai sen osaa taikka tietoaineiston aikaansaamiseksi valmistettua automaattisen tietojenkäsittelyn ohjelmaa tai järjestelmää, joiden avulla voidaan yhdistellä yksittäistä tiedonantajaa koskevia eri tietoja, ei saa luvattomasti luovuttaa tai muulla tavalla ilmaista.


7 §

Rangaistus 5  §:n vastaisesta tietojen paljastamisesta tai käyttämisestä taikka tietojenkäsittelyohjelman tai -järjestelmän luovuttamisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93
LaVM 22/94
SuVM 10/94

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.