609/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan panttilainauslaitoksista 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1353/92) 37 § seuraavasti:

37 §

Joka

1) harjoittaa panttilainaustoimintaa tämän lain vastaisesti tai

2) jättää tekemättä 28 §:ssä säädetyn ilmoituksen,

on tuomittava, jollei siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, panttilainausrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Rangaistus 33 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93
LaVM 22/94
SuVM 10/94

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.