595/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Laki sähkölain 63 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 63 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 24 päivänä elokuuta 1990 annetulla lailla (814/90), seuraavasti:

63 §

Rangaistus sellaisesta sähkölaitteistojen tai voimalaitosten vahingoittamisesta taikka sellaisesta sähköntuotanto- tai jakelutoimintaan puuttumisesta, josta aiheutuu vakava vaara energianhuollolle tai muulle yhteiskunnan tärkeälle toiminnolle, säädetään rikoslain 34 luvussa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93
LaVM 22/94
SuVM 10/94

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.