583/1995

Annettu Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 11 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rangaistusten täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun lain 2 luvun 11 a §, sellaisena kuin se on 19 päivänä heinäkuuta 1974 annetussa laissa (612/74), seuraavasti:

2 luku

Yleisiä säännöksiä vankeusrangaistuksesta ja sakon muuntorangaistuksesta

11 a §

Rikoslain 12 ja 13 luvussa tarkoitetusta rikoksesta rangaistusta suorittavalla vangilla (valtiollinen vanki) on sama oikeus ravinnon hankkimiseen laitoksen ulkopuolelta kuin tutkintavangilla. Valtiollinen vanki ei ole velvollinen osallistumaan työntekoon eikä laitoksessa annettavaan opetukseen tai neuvontaan. Mahdollisuuksien mukaan on osallistumiseen kuitenkin varattava vangille tilaisuus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93
LaVM 22/94
SuVM 10/94

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.