564/1995

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1995

Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan uusjakojen tukemisesta 16 päivänä tammikuuta 1981 annetun lain (24/81) 4 § ja 6 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 16 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1239/94), seuraavasti:

4  §

Osakkaiden maksettavaksi tuleva kiinteistötoimitusmaksu voidaan 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa uusjaoissa jättää osaksi tai kokonaan perimättä.

6  §

Maa- ja metsätalousministeriö päättää uusjaon kustannuksista 3 §:n 2 momentin mukaisesti valtion lopulliseksi menoksi jätettävän osuuden suuruudesta sekä 4 §:ssä tarkoitetun kiinteistötoimitusmaksun osaksi tai kokonaan perimättä jättämisestä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 227/94
MmVM 45/94

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.