553/1995

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1995

Laki kiinteistötoimituksessa tapahtuvasta lunastamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1  §

Lailla voidaan säätää, että kiinteistötoimituksessa voidaan täyttä korvausta vastaan:

1) lunastaa kiinteistön yksityistä vesijättöä, erillistä vesijättöä sekä yhteistä vesijättöä ja sellaista muuta yhteistä aluetta, joka ei ole yhteismetsää, yhteistä vesialuetta tai yhteinen koski, liitettäväksi kiinteistöön, yhteismetsään, yhteiseen alueeseen taikka sellaiseen määrä alaan, joka tilusvaihdon tai alueen siirtämistä tarkoittavan toimituksen yhteydessä muodostetaan kiinteistöksi;

2) lunastaa uusjakoalueella arvoltaan vähäinen alue liitettäväksi jako-osakkaille muodostettaviin kiinteistöihin; sekä

3) velvoittaa yhteisen maa-alueen osakkaat lunastamaan osakaskiinteistön osuus.

2  §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Tällä lailla kumotaan maanmittaustoimituksessa tapahtuvasta vesijätön luovuttamisesta 31 päivänä tammikuuta 1975 annettu laki (53/75).

HE 227/94
MmVM 45/94

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.