543/1995

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1995

Laki määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille annetun asetuksen 6 ja 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille 9 päivänä marraskuuta 1868 annetun asetuksen 13 §, sellaisena kuin se on 5 päivänä helmikuuta 1965 annetussa laissa (49/65), sekä

lisätään 6 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

6 §

Velkojalla, jolla on kiinteistöpanttioikeus, on oikeus saada suoritus saamiselleen vakuutena olevasta omaisuudesta, vaikkei hän ole valvonut saamistaan 1 §:n mukaisesti.

13 §

Jos velkojalla on kiinteistöpanttioikeus taikka irtainta omaisuutta panttina hallussaan, hänellä on oikeus saada suoritus saamiselleen vakuutena olevasta omaisuudesta, vaikkei hän ole ilmoittanut saamistaan julkisen haasteen jälkeen. Mitä 5 §:ssä säädetään, koskee myös kuittausoikeutta sellaisen vastasaamisen perusteella, jota ei ole julkisen haasteen jälkeen ilmoitettu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 120/94
LaVM 27/94

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.