537/1995

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1995

Asetus urheilijoiden eläketurvan ja tapaturmaturvan järjestämisestä

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain 1 §:n 2 momentin ja 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain 2 §:n 3 momentin nojalla,

sellaisina kuin ne ovat, edellinen 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (372/95) ja jälkimmäinen 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (374/95):

1 §

Jos urheilijan ja urheiluseuran tai -seurojen tai liikuntajärjestöllä välillä on sovittu, että urheilija saa urheilemisesta veronalaista palkkiota kalenterivuodessa vähintään 56640 markkaa, hänelle on järjestettävä vakuutuksella kohtuullinen turva vanhuuden, työkyvyttömyyden, tapaturman ja perheenhuoltajan kuoleman varalta.

Urheilijalla tarkoitetaan henkilöä joka on sopimussuhteessa urheiluseuraan tai liikuntajärjestöön.

2 §

Vakuutusturvan on velvollinen järjestämään 1 §:ssä tarkoitettu urheiluseura tai liikuntajärjestö.

Sosiaali- ja terveysministeriön nimeämä valtakunnallinen liikuntajärjestö huolehtii vakuuttamisvelvollisuuden seurannasta ja valvonnasta ja antaa siitä vuosittain kertomuksen sosiaali- ja terveysministeriölle. Tätä tarkoitusta varten valtakunnallisella liikuntajärjestöllä on urheilijan ja urheiluseuran tai liikuntajärjestön suostumuksella oikeus pitää vakuutusyhtiön ilmoittamista vakuutuksista seura- ja urheilijarekisteriä. Valtakunnallinen urheilujärjestö voi saada myös teknisen käyttöyhteyden kautta valvontaa varten nämä tiedot vakuutusyhtiöltä, jos siitä erikseen sovitaan.

3 §

Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönyt urheiluseura tai liikuntajärjestö on velvollinen korvaamaan 1 §:ssä tarkoitetun turvan puuttumisesta aiheutuvan vahingon.

4 §

Jos tässä asetuksessa tarkoitetusta vakuutusturvan järjestämisestä syntyy epäselvyyttä tai erimielisyyttä asianosainen voi pyytää asiasta urheilun keskusjärjestöjen ja Suomen Olympiakomitean perustaman urheilun oikeusturvalautakunnan lausunnon.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivällä toukokuuta 1995.

Jos maan yleinen palkkataso muuttuu olennaisesti, on 1 §:n 1 momentin markkamäärä tarkistettava palkkatason muutosta vastaavassa suhteessa.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.