523/1995

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1995

Asetus valtion virkamiesten eroraha-asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan 21 päivänä marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesten eroraha-asetuksen (999/94) 14 §, sekä

lisätään 20 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

14  §

Ammattikoulutusrahaa maksetaan saman koulutuksen perusteella vain kerran. Uuden koulutuksen perusteella ammattikoulutusrahaa voidaan maksaa, kun edunsaaja on edellisen maksatuksen päättymisen jälkeen uudelleen täyttänyt 11 §:n 2 kohdan edellytykset.

20  §

Asetusta sovelletaan ammattikoulutusrahan osalta edunsaajaan, joka aloittaa päätoimisen koulutuksen asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Jos koulutus kuitenkin on alkanut 1 päivänä elokuuta 1990 tai sen jälkeen ja jatkuu yhdenjaksoisena, voidaan ammattikoulutusrahaa suorittaa asetuksen voimaantulon jälkeiseltä koulutuksen ajalta.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1995. Asetusta sovelletaan myös edunsaajiin, jotka ovat hakeneet ammattikoulutusrahaa ennen asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.