522/1995

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1995

Asetus valtiokonttorin varhaiseläkelautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä muutetaan valtiokonttorin varhaiseläkelautakunnasta 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetun asetuksen (227/89) 3 §:n 1 momentti ja 4 §:n 1 momentti seuraavasti:

3  §

Varhaiseläkelautakunnassa on puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Puheenjohtajana tulee olla henkilö, jonka ei voida katsoa edustavan työnantaja- eikä työntekijäetuja. Puheenjohtajan tulee olla hyvin perehtynyt eläkeasioihin ja valtionhallintoon. Jäsenistä kolme määrätään valtion virkamiesten ja työntekijäin edustavimpien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Lautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä, puheenjohtajaa lukuunottamatta, on henkilökohtainen varamies, josta on voimassa, mitä jäsenestä on säädetty.


4  §

Varhaiseläkelautakunta on päätösvaltainen, kun läsnä on kokouksen puheenjohtaja sekä lisäksi vähintään kolme jäsentä, joista vähintään yksi on keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä määrätty jäsen ja yksi on muu kuin keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä määrätty jäsen.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1995.

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.