501/1995

Annettu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1995

Laki julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan julkisista huvitilaisuuksista 9 päivänä elokuuta 1968 annetun lain (492/68) 11 § seuraavasti:

11 §

Järjestysmiehellä on oikeus poistaa julkisesta huvitilaisuudesta tai sen välittömästä läheisyydestä päihtyneenä esiintyvä henkilö.

Järjestysmiehellä on oikeus julkisesta huvitilaisuudesta tai sen välittömästä läheisyydestä poistaa tai ottaa kiinni henkilö:

1) joka on huumausaineen vaikutuksen alaisena;

2) joka uhkaavasti esiintyen, meluamalla tai väkivaltaisuudella häiritsee järjestystä tai vaarantaa turvallisuutta eikä kiellosta huolimatta lakkaa siitä;

3) joka jättää noudattamatta yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi annettuja ohjeita, vaikka hänelle on siitä huomautettu; sekä

4) jonka elämäntapojensa vuoksi tai muutoin voidaan olettaa tekevän rikoksen, vaarantavan turvallisuutta tai aiheuttavan epäjärjestystä.

Järjestysmiehen kiinniottama henkilö on poistettava tai luovutettava viivyttelemättä poliisin haltuun. Milloin luovuttaminen ei hankaluuksitta voi tapahtua, on järjestysmiehellä oikeus tilapäisesti pitää kiinniotettua säilössä, kunnes tilaisuus on päättynyt ja siihen kokoontuneet ovat poistuneet toimeenpanopaikalta, enintään kuitenkin kuuden tunnin ajan.

Järjestysmiehellä on oikeus ottaa pois julkisessa huvitilaisuudessa tai sen toimeenpanopaikan välittömässä läheisyydessä olevalta 8 ja 9 §:ssä tarkoitetut esineet ja aineet, jotka tulee viipymättä luovuttaa poliisille.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1995.

HE 57/94
HaVM 20/94

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.