489/1995

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1995

Valtioneuvoston päätös laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä

muuttanut laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta 6 päivänä kesäkuuta 1985 annetun valtioneuvoston päätöksen (472/85) 1 §:n 1 kohdan, 2 §:n 2 momentin, 3 §:n 1 momentin, 11 §:n 2 momentin ja 16 §:n sekä

lisännyt päätökseen uuden 1 a §:n ja sen edelle uuden väliotsikon seuraavasti:

1 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) lasersäteilyllä sähkömagneettista säteilyä, joka synnytetään stimuloidun emission avulla ja jonka aallonpituuus on suurempi kuin 180 nm mutta pienempi kuin 1 mm;


Soveltamisalan rajaus
1 a  §

Tämän päätöksen 3―11 §:ää ei sovelleta laserlaitteisiin

1) jotka ovat osana konetta ja joihin sovelletaan koneiden turvallisuudesta annettua valtioneuvoston päätöstä (1314/94);

2) joihin sovelletaan sähkölaitteiden turvallisuudesta annettua kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä (1694/93); tai

3) joihin sovelletaan lakia terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (1505/94).

2 §

Luokka määritetään ottaen huomioon laitteen normaali ja viallinen toiminta. Tarkemmat määräykset 1 momentin mukaisista luokitusperusteista sisältyvät standardiin SFS-EN 60825.

3 §

Ennen kuin turvallisuusluokkaan 2, 3 A, 3 B tai 4 kuuluva tai sellaisen osanaan sisältävä laserlaite saadaan asettaa myytäväksi, luovuttaa toiselle tai ottaa käyttöön, on sen tyypille saatava työministeriön taikka sen määräämän tai hyväksymän viranomaisen hyväksyminen. Tyyppihyväksyntää varten tarpeellisen tarkastuksen suorittaa siihen tehtävään akkreditoitu tai muu työministeriön hyväksymä asiantuntijalaitos.


11 §

Tarkemmat määräykset laserlaitteiden rakenteesta ja varustelusta on standardissa SFSEN 60825.

16 §

Asianomainen työsuojeluviranomainen voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksia tämän päätöksen määräyksistä edellyttäen, että turvallisuus on varmistettu muilla kuin tässä päätöksessä mainituilla toimenpiteillä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1995

Työministeri
Ilkka Kanerva

Ylitarkastaja
Leo Suomaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.