466/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus kirjanpitoasetuksen 11 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun kirjanpitoasetuksen (1575/92) 11 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

11 §

Jos konsernin emoyrityksenä on yhteisö, jonka pääasiallisena tarkoituksena on omistaa muiden yhteisöjen osakkeita ja osuuksia, ja jos tytäryrityksinä on yksinomaan tai osaksi vakuutusyhtiöitä siten, että konsernin harjoittama liiketoiminta on pääosin vakuutustoimintaa, emoyrityksen konsernitilinpäätös on laadittava vakuutusyhtiöitä varten vahvistettuja kaavoja käyttäen siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin määrää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran siltä tilikaudelta pidettävään kirjanpitoon, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 1995.

neuvoston direktiivi 91/674/ETY; EYVL N:o L 374, 31.12.1991, s. 7

Helsingissa 24 päivänä maaliskuuta 1995.

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.