458/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

lisätään vankeinhoitolaitoksesta 14 päivänä helmikuuta 1986 annettuun asetukseen (134/86) siitä 31 päivänä joulukuuta 1987 annetulla asetuksella (1230/87) kumotun 59 ja 60 §:n tilalle uusi 59 ja 60 § sekä niiden edelle uudet väliotsikot seuraavasti:

Asioiden käsittely oikeusministeriön istunnossa
59  §

Oikeusministeriön istunto pidetään puheenjohtajan määräämänä aikana. Esittelyn istunnossa toimittaa esittelijäjäsen suullisesti.

Istunnosta laaditaan asialuettelo, johon esittelijäjäsen tekee merkinnät ratkaisusta sekä, milloin asiassa on äänestetty, myös siitä.

Asialuettelo muodostaa istunnon pöytäkirjan, jonka esittelijäjäsen allekirjoittaa ja puheenjohtaja tarkistaa.

Vankeinhoitoasiain neuvottelukunta
60  §

Vankeinhoito-osaston yhteydessä on vankeinhoitoasiain neuvottelukunta, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita osaston toimialaan kuuluvista tärkeistä kysymyksistä. Ministeriö kutsuu neuvottelukuntaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan enintään kymmenen jäsentä, minkä lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu osaston päällikkö virkansa puolesta. Ministeri määrää neuvottelukunnan jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai osaston päällikön kutsusta ja siihen sovelletaan, mitä komiteoista on määrätty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.