456/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus maahan tilapäistä käyttöä varten tuotujen moottoriajoneuvojen liikennevakuutukseen liittyvistä tullilaitoksen tehtävistä

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään:

1 §

Tulliviranomaisen tehtävänä on huolehtia, että henkilöllä, joka muualta kuin Euroopan talousalueen valtiosta tuo maahan tilapäistä käyttöä varten moottoriajoneuvon, on mukanaan Euroopan talousalueella voimassa oleva kansainvälinen liikennevakuutuskortti tai liikennevakuutusta koskeva rajavakuutuskortti. Edellä tarkoitettua vakuutuskorttia ei kuitenkaan vaadita, jos moottoriajoneuvo on rekisteröity Suomessa, Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Islannissa, Isossa-Britanniassa tai siihen kuuluvissa Alderneyssä, Guernseyssä, Man-saarella tai Jerseyssä taikka Italiassa, Itävallassa, Kreikassa, Liechtensteinissa, Luxemburgissa, Monacossa, Norjassa, Pohjois-Irlannissa, Portugalissa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, San Marinossa, Slovakiassa, Sveitsissä, Tanskassa (mukaan luettuina Färsaaret), Tsekissä, Unkarissa tai Vatikaanissa.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös rekisteröimätöntä mopoa tai vastaavaa kevyttä kaksipyöräistä moottoriajoneuvoa, jonka omistajan tai haltijan kotipaikka on muussa kuin 1 momentissa mainitussa valtiossa.

2 §

Jos 1 §:ssä momentissa tarkoitetun moottoriajoneuvon maahantuojalla ei ole liikennevakuutuskorttia tai rajavakuutusta, on tulliviranomaisen tulliselvityksen yhteydessä perittävä liikennevakuutuskeskuksen myöntämää rajavakuutusta koskeva vakuutusmaksu siltä ajalta, jona ajoneuvoa on tarkoitus käyttää Suomessa tai muussa Euroopan talousalueen valtiossa, sekä annettava maahantuojalle Euroopan talousalueen valtioissa voimassa oleva rajavakuutuskortti.

Jos 1 §:ssä tarkoitettu moottoriajoneuvo tuodaan maahan muusta Euroopan talousalueen valtiosta, ajoneuvo saadaan tulliselvittää rajavakuutusta vaatimatta.

3 §

Kun 1 §:ssä tarkoitettu moottoriajoneuvo, jonka maahantuojalla on rajavakuutus, viedään maasta muualle kuin Euroopan talousalueen valtioon, tulliviranomaisen on vaadittava selvitys siitä, että rajavakuutuksen vakuutusmaksu on suoritettu koko siltä ajalta, jonka ajoneuvo on ollut Suomessa tai muussa Euroopan talousalueen valtiossa. Jollei tällaista selvitystä voida esittää, on perittävä yhden kuukauden vakuutusmaksu uuden rajavakuutuskortin antamispäivästä lukien.

Kun 1 §:ssä tarkoitetun moottoriajoneuvon maahantuojalla on ollut kansainvälinen liikennevakuutuskortti, jonka voimassaoloaika on päättynyt ajoneuvon ollessa Suomessa tai muussa Euroopan talousalueen valtiossa, ja ajoneuvo viedään maasta muualle kuin Euroopan talousalueen valtioon, tulliviranomaisen on tarkastettava, että maahantuojalla on rajavakuutuskortti kansainvälisen liikennevakuutuskortin päättymisen jälkeiseltä ajalta. Jos maahantuojalla ei ole rajavakuutuskorttia, on perittävä 1 momentissa tarkoitettu vakuutusmaksu.

4 §

Edellä 1 §:n 1 momentissa mainitussa valtiossa rekisteröity moottoriajoneuvo saadaan tuoda maahan tilapäistä käyttöä varten rajavakuutusta tai kansainvälistä rajavakuutuskorttia vaatimatta.

Rekisteröimätön mopo tai vastaava kevyt kaksipyöräinen moottoriajoneuvo saadaan tuoda maahan rajavakuutusta tai kansainvälistä rajavakuutuskorttia vaatimatta, jos ajoneuvon omistajan tai haltijan kotipaikka on 1 §:n 1 momentissa mainitussa valtiossa.

5 §

Moottoriajoneuvona pidetään tätä asetusta sovellettaessa sellaista kulkuvälinettä, työkonetta tai kulkuneuvoa, joka liikennevakuutuslain (279/59) mukaan on moottoriajoneuvo.

6 §

Tulliviranomaisen on tilitettävä perimänsä rajavakuutusmaksut liikennevakuutuskeskukselle.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan maahan tilapäistä käyttöä varten tuotujen moottoriajoneuvojen liikennevakuutukseen liittyvistä tullilaitoksen tehtävistä 9 päivänä lokakuuta 1992 annettu asetus (904/92).


Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.