438/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun asetuksen (724/84) 26 §:n 2 momentti ja

muutetaan 2 §:n 17 kohta, 10 §:n 5 kohta, 24 a §:n 2 momentti, 26 §:n 3 momentti ja 27 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 17 kohta, 10 §:n 5 kohta, 24 a §:n 2 momentti ja 26 §:n 3 momentti 17 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa asetuksessa (582/88), seuraavasti:

2  §

Johtokunnan tehtävänä on:


17) myöntää yli kolme kuukautta kestävä harkinnanvarainen virkavapaus opettajille ja yli vuoden kestävä harkinnanvarainen virkavapaus muille virkamiehille sekä nimittää opettaja yli kolmeksi kuukaudeksi määräaikaiseen virkasuhteeseen;


10  §

Johtajan tehtävistä on soveltuvin osin voimassa, mitä peruskoulun johtajan tehtävistä on säädetty. Tämän lisäksi johtajan tehtävänä on:


5) myöntää virkamiehille virkavapautta sekä nimittää henkilö määräaikaiseen virkasuhteeseen muissa kuin 2 §:n 17 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;


24 a  §

Määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetyt virkamiehet ovat tuntiopettajia ja muita virkamiehiä. Koulussa voi olla myös työsopimussuhteista henkilökuntaa.

26  §

Muilta määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitettäviltä virkamiehiltä vaaditaan vastaavaan vakinaiseen virkaan säädetty kelpoisuus.

27  §

Määräaikaiseen virkasuhteeseen voidaan enintään lukuvuodeksi kerrallaan ja tuntiopettajaksi pitemmäksikin ajaksi nimittää henkilö, jolla, vaikka hän ei täytä edellä säädettyjä kelpoisuusehtoja, on riittävä taito ja kyky viran, toimen tai tehtävän hoitamiseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Henkilö, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on 26 §:n nojalla todettu kelpoiseksi virkaan tai tehtävään, säilyttää edelleen kelpoisuutensa samaan ja vastaavaan virkaan ja tehtävään.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.