436/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus peruskouluasetuksen 124 a §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun peruskouluasetuksen (718/84) 124 a §, sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1093/87), seuraavasti:

124 a  §

Peruskoululain 62 g §:ssä säädetyn erorahan myöntämisestä viranhaltijalle ja tuntiopettajalle noudatetaan soveltuvin osin, mitä eroraha-asetuksessa (999/94) valtion virkamiesten osalta säädetään ja sen nojalla määrätään.

Erorahaa myönnettäessä otetaan huomioon eroraha-asetuksessa tarkoitetun palveluksen lisäksi palvelus kansakoulun, peruskoulun, peruskoulua korvaavan ja vastaavan koulun, oppikoulun, iltaoppikoulun, lukion, sen ilta- linjan ja aikuislinjan sekä iltalukion ja aikuislukion rehtorina, opettajana, asuntolan- ja oppilaskodin hoitajana tai tuntiopettajana.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Tällä asetuksella muutetun 124 a §:n säännöksiä sovelletaan kuitenkin niin kauan kuin viran vakinaiselle haltijalle maksetaan peruskoululain muuttamisesta annetun lain (427/95) perusteella toistuvaa korvausta.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.