430/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Laki Steiner-koulusta annetun lain 6 b ja 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Steiner-koulusta 27 päivänä toukokuuta 1977 annetun lain (417/77) 6 b §:n 1 ja 2 momentti ja 8 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 26 päivänä maaliskuuta 1993 annetussa laissa (300/93), seuraavasti:

6 b §

Steiner-koulun opettajan ja tuntiopettajan irtisanomisesta ja tehtävistä pidättämisestä sekä varoituksen antamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä niistä valtion virkamiehen osalta säädetään.

Opettajan ja tuntiopettajan irtisanomisesta ja tehtävistä pidättämisestä sekä varoituksen antamisesta päättää opettajakunta.


8 §

Muutoksenhausta 6 b §:n 1 momentissa tarkoitettuihin päätöksiin on voimassa, mitä muutoksenhausta näihin päätöksiin säädetään valtion virkamieslaissa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

HE 338/94
SiVM 28/94

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.