415/1995

Annettu Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 1995

Ympäristöministeriön päätös ympäristöministeriön maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön päätöksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla muuttanut ympäristöministeriön maksullisista suoritteista 8 päivänä joulukuuta 1993 annetun ympäristöministeriön päätöksen (1239/93) 3 §:n 1 momentin 2- ja 3-kohdan:

3 §

2) luvat:

lunastuslupa rakennuslain nojalla 5 000 markkaa

3) valituspäätökset:

rantakaavan tarpeellisuutta koskeva valitus 500 markkaa,

rantakaavan laatijan ja kaavoitettavan alueen hyväksymistä koskeva valitus 500 markkaa,

poikkeuslupavalituksen ratkaiseminen tai jättäminen tutkimatta 500 markkaa, kuitenkin jos poikkeuslupa valituksen johdosta myönnetään 1 800 markkaa,

valitus ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistöhankintojen valvonnasta annetun lain 16 §:n nojalla 800 markkaa,

valitus seutukaavasta 500 markkaa,

valitus yleiskaavasta 500 markkaa,

valitus asemakaavasta 500 markkaa,

valitus rantakaavasta 500 markkaa,

valitus rakennuskiellosta 500 markkaa,

valitus rakennusjärjestyksestä 500 markkaa,

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta hallituksen käsiteltäväksi siirretty valitus 500 markkaa;Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1995.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 1995

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Talousjohtaja
Oili Hintsala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.