387/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1995

Laki sähkömarkkinakeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Sähkömarkkinakeskuksen tehtävät

Sähkömarkkinoiden valvontaa varten sekä sähkömarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi on kauppa- ja teollisuusministeriön alainen sähkömarkkinakeskus.

Sähkömarkkinakeskuksen tehtävänä on toimia sähkömarkkinalaissa (386/95) tarkoitettuna sähkömarkkinaviranomaisena. Keskus hoitaa sähkömarkkinalaissa ja sen nojalla säädettyjä ja määrättyjä viranomaistehtäviä sekä edistää sähkömarkkinoiden toimintaa.

Lisäksi sähkömarkkinakeskukselle voidaan antaa muita sen toimialaan soveltuvia tehtäviä siten kuin siitä erikseen säädetään tai määrätään.

2 §
Sähkömarkkinakeskuksen johtaja

Sähkömarkkinakeskuksen päällikkönä on johtaja, jonka tehtävistä ja nimittämisestä säädetään asetuksella.

3 §
Maksuperusteet

Sähkömarkkinakeskuksella on oikeus periä suoritteistaan maksuja. Viranomaistoimenpiteistä peritään maksuja siten kuin sähkömarkkinalaissa säädetään.

4 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset sähkömarkkinakeskuksen tehtävistä, organisaatiosta, hallinnosta ja henkilöstöstä annetaan asetuksella.

5 §
Voimaantulo

Tämän lain voimaantulosta säädetään asetuksella.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sähkömarkkinakeskuksen virkojen täyttämiseksi ja muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen keskuksen toiminnan aloittamiseksi lain tullessa voimaan.

HE 202/94
TaVM 51/94

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.