346/1995

Annettu Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1995

Valtioneuvoston päätös peruskoulun tuntijaosta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on opetusministeriön esittelystä

lisännyt peruskoulun tuntijaosta 23 päivänä syyskuuta 1993 annettuun valtioneuvoston päätökseen (834/93) uuden 3 a §:n seuraavasti:

3 a  §

Jos saamenkieliselle, romanikieliselle tai vieraskieliselle oppilaalle opetetaan peruskoululain 27 §:n 2 momentin nojalla äidinkielenä oppilaan omaa äidinkieltä, voivat ala-asteen oppilaan äidinkielen sekä muiden kielten viikkotuntien vähimmäismäärät olla 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua pienemmät. Vastaavasti voivat yläasteen oppilaan äidinkielen, muiden kielten ja yhteisten oppiaineiden viikkotuntien vähimmäismäärät olla 2 §:n 1  momentissa tarkoitettua pienemmät, jolloin valinnaisten oppiaineiden viikkotuntien enimmäismäärä voi olla suurempi.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995. Tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleen peruskoulun tuntijaosta annetun valtioneuvoston päätöksen mukaan laadittua opetussuunnitelmaa voidaan noudattaa, kunnes oppilaitoksen ylläpitäjä ottaa käyttöön tämän päätöksen mukaan laaditun opetussuunnitelman.

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 1995

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Opetusneuvos
Riitta Piri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.