333/1995

Annettu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1995

Ympäristöministeriön päätös alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön päätöksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla muuttanut alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista 23 päivänä helmikuuta 1995 annetun ympäristöministeriön päätöksen (240/95) 5 §:n 1 momentin ja päätöksen liitteen otsikon sekä muita päätöksiä koskevan kohdan seuraavasti:

5 §
Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun perintää koskevia määräyksiä

Peruutetusta hakemuksesta tai valituksesta peritään asian käsittelystä siihen mennessä aiheutuneet kustannukset. Perittävien kustannusten määrä saa kuitenkin olla enintään vastaavasta päätöksestä tai muusta suoritteesta perittävän maksun suuruinen.Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1995.

Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 1995

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Ylitarkastaja
Jukka Nurmio

Liite

MAKSUTAULUKKO

Alueellisen ympäristökeskuksen kiinteähintaiset julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja otteet sekä muut julkisoikeudelliset suoritteet


Muut päätökset Taulukosta on poistettu kohta ''muu hakemuksesta tehty päätös''.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.