308/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 1995

Laki kuntien suhdannetalletuksista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuntien suhdannetalletuksista 31 päivänä toukokuuta 1985 annetun lain (434/85) 8 § seuraavasti:

8 §

Jos kunta ei ole käyttänyt suhdannetalletusta tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti, on kunta velvollinen palauttamaan valtiolle sen määrän, minkä kunta on lisäkorkona saanut suhdannetalletuksena tallettamilleen varoille sekä palautettavalle määrälle vuotuista korkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan talletuksen nostopäivästä lukien.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995. Palautettavalle määrälle tämän lain voimaantuloa edeltävältä ajalta maksettavaan korkoon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tätä lakia voidaan kuitenkin soveltaa, jos se johtaa kunnan kannalta lievempään lopputulokseen kuin aiempi laki.

HE 292/94
TaVM 58/94

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.