251/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä ministeriön päätöksistä

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta 1980 annetun asetuksen (696/80) 2 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/93):

Maa-ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat päätökset:

Päätöksen nimi n:o antopäivä voimaan-tulopäivä
1) MMMp siipikarjan lihantarkastuksesta sekä siipikarjan lihaa käsitteleville laitoksille asetettavista hygieniavaatimuksista 3/EEO/95 15.2.1995 1.3.1995
2) MMMp maa- ja metsätalousministeriön lihavalmistehygieniapäätöksen muuttamisesta 7/EEO/95 22.2.1995 15.3.1995

Edellä mainitut päätökset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyskokoelmassa. Päätös on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta, osoite Kluuvikatu 4 A, 00100 Helsinki, puhelin (90)1601.

1) Neuvoston direktiivi 71/118/ETY, muut. 92/116/ETY; EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 1, neuvoston direktiivi 88/657/ETY; EYVL N:o L 382, 31.12.1988, s. 32) Neuvoston direktiivi 77/99/ETY, muut. 92/5/ETY, EYVL N:o L 57, 2.3.1992, s. 1

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 1995

Osastopäällikkö
Saara Reinius

Nuorempi hallitussihteeri
Maija Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.