238/1995

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään väliaikaisesti 19 päivänäjoulukuuta 1927 hyväksyttyyn eduskunnan työjärjestykseen uusi 3 a § ja 63 §:ään, sellaisena kuin se on 5 päivänä joulukuuta 1974 tehdyssä eduskunnan päätöksessä, uusi 2 momentti seuraavasti:

3 a §

Valtiopäiväjärjestyksen 8 a §:ssä tarkoitetun edustajan tulee viimeistään kolmantena päivänä kello 12 eduskunnan kokoontumisesta ilmoittaa eduskunnan puhemiehelle, jatkaako hän edustajantoimen hoitamistaan vai jatkaako hän edustajana Euroopan parlamentissa. Mikäli hän ilmoittaa jatkavansa edustajana Euroopan parlamentissa, hänen edustajantoimen hoitamisensa keskeytyy silloin, kun hänen sijaansa varamiehenä tulleen edustajan valtakirja on tarkastettu. Jos edustaja ei tee mainittua ilmoitusta, hänen katsotaan jatkavan edustajantoimen hoitamistaan.

63 §

Jos edustaja ilmoittaa tämän työjärjestyksen 3 a §:n mukaisesti, että hän jatkaa edustajana Euroopan parlamentissa, tai jos edustajantoimen hoitaminen keskeytyy Euroopan parlamenttiin valittavia edustajia koskevan täydennysvaalin vuoksi, tulee eduskunnan sihteerin viipymättä ilmoittaa tästä asianomaisen vaalipiirin keskuslautakunnalle.


Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1995. Päätöstä sovelletaan siitä alkaen, kun eduskunta seuraavien kansanedustajien vaalien jälkeen ensi kerran kokoontuu. Päätös on voimassa siihen saakka, kunnes ensimmäisissä Suomessa toimitetuissa Euroopan parlamentin edustajien vaaleissa valittujen edustajien valtakirjat on hyväksytty Euroopan parlamentissa.

PNE 7/94
PeVM 24/94

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1995

Eduskunnan puolesta


Riitta Uosukainen puhemies


Seppo Tiitinen pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.