233/1995

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maanmittaustoimituksista perittävistä työaikakorvauksista sekä lohkomisista perittävistä pinta- alakorvauksista 22 päivänä huhtikuuta 1994 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (290/94) muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on maanmittausmaksusta 19 päivänä toukokuuta 1972 annetun asetuksen (398/72) 1 §:n 1 momentin ja 5 §:n 1 momentin nojalla, näistä 5 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 22 päivänä huhtikuuta 1994 annetussa asetuksessa (288/94), päättänyt muuttaa 22 päivänä huhtikuuta 1994 antamansa päätöksen (290/94) 2 §:n 1, 4 ja 5 momentit seuraavasti:

2 §

Pinta-alakorvaus lohkomistoimituksesta on jokaiselta tilaksi erotetulta tai tilaan siirretyltä määräalalta, erillisen palstan pinta-alakorvaus kuitenkin sillä edellytyksellä, että erillinen palsta lohotaan ilman maastossa suoritettavia töitä, seuraava:

Erotetun tai tilaan siirretyn määräalan pinta-ala enintään Pinta-alakorvaus Ilman maastotöitä lohotun erillisen palstan pinta-alakorvaus
ha mk mk
0,5 3 000 2 400
1 3 300 2 700
5 4 100 3 300

Mikäli samassa lohkomistoimituksessa erotetaan sekä enintään 5 hehtaarin suuruisia lohkotiloja että yli 5 hehtaarin suuruisia lohkotiloja, määrätään ensin enintään 5 hehtaarin lohkotiloista pinta-alakorvaukset. Erotus, joka saadaan vähentämällä edellä tarkoitettujen pinta-alakorvausten yhteismäärä koko toimituksen työaika- ja yleiskustannuskorvauksesta, on yli 5 hehtaarin lohkotiloille tuleva maanmittausmaksu. Pinta-alaltaan 5 hehtaaria ylittävän lohkotilan osalta maanmittausmaksu on kuitenkin vähintään 5 hehtaarin lohkotilan pinta-alakorvauksen suuruinen. Toimitukselle edellä sanotulla tavalla määrätty maanmittausmaksu ositellaan tilojen kesken sen mukaan kuin maanmittausmaksun osittelusta on toimituksessa päätetty.

Milloin yli 5 hehtaarin suuruisen lohkotilan maanmittausmaksu määrätään vastaamaan 5 hehtaarin suuruisen lohkotilan pinta-alakorvausta, tällaiseen maksuun sovelletaan maanmittausmaksusta annetun asetuksen 5 §:n 4 momentin säännöksiä pinta-alakorvauksen alentamisesta. Näiden alennusten johdosta ei kyseisestä lohkomistoimituksesta perittävien maanmittausmaksujen yhteismäärä kuitenkaan saa olla pienempi kuin toimitukselle työaika- ja yleiskustannuskorvauksen perusteella laskettu maanmittausmaksu. Halkomisena aloitetusta ja jyvityksen jälkeen lohkomiseksi muutetusta toimituksesta määrätään maanmittausmaksu kuten halkomisesta.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995 ja sitä sovelletaan toimituksiin, jotka lopetetaan päätöksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Maanmittausneuvos
Raimo Vajavaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.