225/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1995

Asetus poliisiasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä elokuuta 1985 annetun poliisiasetuksen (737/85) 7 §:n 1 ja 3 momentti, 36 §:n 2 momentin 1 kohta sekä 66 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 36 §:n 2 momentin 1 kohta ja 66  §:n 1 momentti 11 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1245/92), seuraavasti:

7 §

Lääninpoliisineuvos ja poliisitarkastaja ovat läänin paikallispoliisin ja lääninhallituksen alaiseksi määrättyjen poliisin yksikköjen henkilöstön esimiehiä.


Lääninpoliisineuvoksella ja poliisitarkastajalla on toimialueellaan saman laajuiset poliisivaltuudet kuin poliisipiirin päälliköllä piirissään.

36 §

Poliisimiehiä ovat:

1) poliisipäällystöön kuuluvat poliisiylijohtaja, poliisijohtaja, poliisiylitarkastaja, lääninpoliisineuvos, poliisitarkastaja, lääninylikomisario, lääninkomisario, nimismies, apulaisnimismies, poliisimestari, apulaispoliisimestari, hallinto-osaston johtaja, lupapalvelutoimiston toimistonjohtaja, ulkomaalaistoimiston toimistonjohtaja, keskusrikospoliisin päällikkö ja apulaispäällikkö sekä keskusrikospoliisin toimistopäällikkö, suojelupoliisin päällikkö ja apulaispäällikkö sekä suojelupoliisin osastopäällikkö, ylitarkastaja ja tarkastaja, poliisiopiston johtaja, poliisikoulun johtaja, poliisikoiralaitoksen johtaja, rikosylitarkastaja, rikostarkastaja, rikosylikomisario, ylikomisario, rikoskomisario, komisario ja poliisipäällystön virkatutkinnon suorittanut opettaja;


66 §

Poliisiylijohtajalla, poliisijohtajalla, poliisiylitarkastajalla, poliisiosaston ylikomisariolla, lääninpoliisineuvoksella, poliisitarkastajalla, lääninylikomisariolla, lääninkomisariolla, poliisipiirin päälliköllä, apulaisnimismiehellä, apulaispoliisimestarilla, poliisiopiston ja poliisikoulun johtajalla, ylikomisariolla, komisariolla ja poliisipäällystön tai poliisialipäällystön virkatutkinnon suorittaneella opettajalla sekä vanhemmalla konstaapelilla, paikallispoliisin järjestyspoliisitehtävissä toimivalla ja liikkuvan poliisin poliisimiehellä, poliisikoiralaitoksen ylikonstaapelilla, poliisikokelaalla, ylivartijavahtimestarilla ja vartijavahtimestarilla tulee olla virkapuku. Poliisikokelaalla ja muulla poliisioppilaitoksen oppilaalla voi olla virkapukuna oppilaspuku.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.