218/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1995

Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä toukokuuta 1974 öljysuojarahastosta annetun lain (379/74) 2 §:n 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 7 päivänä toukokuuta 1982 annetussa laissa (335/82), sekä

lisätään lakiin uusi 2 a § seuraavasti:

2 §

Euroopan yhteisön ulkopuolelta maahantuodusta öljystä on velvollinen suorittamaan öljysuojamaksun se, joka ilmoittaa öljyn tullattavaksi.

Euroopan yhteisön tullialueen ulkopuolelle tai sen ulkopuolelta Suomen kautta kuljetettavasta öljystä on tavaranhaltija velvollinen suorittamaan öljysuojamaksua. Sama velvollisuus on sillä, joka tavaranhaltijan puolesta on tulliselvittänyt kauttakuljetettavan öljyn.


2 a §

Euroopan yhteisön jäsenvaltiosta tuodusta öljystä on velvollinen suorittamaan öljysuojamaksua se, joka vastaanottaa öljyn Suomessa.

Suomen kautta kuljetettavasta vapaassa liikkeessä olevasta öljystä on velvollinen suorittamaan öljysuojamaksua se, joka vastaanottaa öljyn Suomessa. Sama velvollisuus on sillä, jolla on oikeus hallita tavaraa tai siitä määrätä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa perii öljysuojamaksun tullilaitos sinä päivänä voimassa olevien säännösten mukaan, kun öljy on vastaanotettu. Maksunalaisista määristä, maksun ilmoittamisesta, suorittamisesta, maksuunpanosta ja muutoksenhausta ja muutoinkin on soveltuvin osin voimassa, mitä valmisteverotuslaissa (1469/94) säädetään rekisteröidystä elinkeinonharjoittajasta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

HE 350/94
YmVM 18/94

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.