182/1995

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1995

Asetus asumistukiasetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 12 päivänä marraskuuta 1993 annetun asumistukiasetuksen (949/93) 1 §:n 10 kohta ja 2 § seuraavasti:

1 §

Asumistuen saamisen edellytyksenä olevaan pysyvien kuukausitulojen määrään ei lueta seuraavia tuloja:


10) opintotukilain (65/94) mukaista opintotukea lukuunottamatta aikuisopintorahaa.

2 §

Asumistukilain 15 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun huomattavan muutoksen katsotaan tapahtuneen, kun ruokakunnan pysyvät kuukausitulot ovat nousseet tai alentuneet vähintään 2 000 markkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995. Asetuksen 2 §:ää sovelletaan niihin tapauksiin, joissa ruokakunnan tulot muuttuvat asetuksen voimaantuloajankohtana tai sen jälkeen.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.