180/1995

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1995

Puolustusministeriön päätös ohjusteknologian valvontajärjestelyn piiriin kuuluvan laitteiston ja teknologian rinnastamisesta puolustustarvikkeisiin annetun puolustusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta

Puolustusministeriö on:

lisännyt ohjusteknologian valvontajärjestelyn piiriin kuuluvan laitteiston ja teknologian rinnastamisesta puolustustarvikkeisiin 19 päivänä toukokuuta 1994 annetun puolustusministeriön päätöksen (370/94) 1 §:ään uuden 2 ja 3 momentin seuraavasti:

1 §

Tässä päätöksessä tarkoitettuina puolustustarvikkeina ei pidetä seuraavia tämän päätöksen liitteessä tarkoitettuja laitteita ja tavaroita, kun niiden maastavienti tai kauttakuljetus tapahtuu Euroopan unionin sisällä:

― Tuoteryhmä 2 luokka I

alakohdissa b ja d tarkoitetut laitteet ja tavarat ja

― Tuoteryhmä 4 ― luokassa II tarkoitetut laitteet ja tavarat sekä

― Tuoteryhmä 20 ― luokka II

alakohdassa b tarkoitetut kiinteätä polttoainetta käyttävät rakettimoottorit.

Vietäessä maasta edellä lueteltuja laitteita ja tavaroita Euroopan unioniin kuuluvaan valtioon luonnollisen henkilön tai yhteisön on ennen ensimmäistä toimitusta tai 30 päivän kuluessa siitä ilmoitettava puolustusministeriölle yksityiskohtaisesti nimensä ja osoitteensa (rekisteröitymisilmoitus), josta asiakirjat ja tiedot ovat tarkistettavissa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1995

Puolustusministeri
Jan-Erik Enestam

Vanhempi hallitussihteeri
Seppo Paasonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.