176/1995

Annettu Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 1995

Liikenneministeriön päätös vesikuljetuskalustolainojen yleisistä ehdoista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut vesikuljetuskalustolainojen yleisistä ehdoista 2 päivänä huhtikuuta 1990 annetun liikenneministeriön päätöksen (314/90) 2, 4 ja 9 §:n seuraavasti:

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettuja vesikuljetuskalustolainoja voidaan myöntää Suomen ulkomaankaupan merikuljetuksiin käytettävien lastialusten ja pääasiassa lastinkuljetukseen tarkoitetun muun vesikuljetuskaluston hankintoihin ja peruskorjauksiin sekä ulkomailta käytettyinä ostettavien lastialusten hankintoihin silloin, kun aluksen bruttovetoisuutta osoittava luku on alle 1 600.

Korkohyvitystä voidaan myöntää myös silloin, kun hankinta rahoitetaan alustoimitusten rahoitukseen myönnettävästä korkotuesta annetun lain (1173/90) nojalla.

4 §

Tässä päätöksessä tarkoitettu vesikuljetuskalustolaina voi olla enintään 50 % vesikuljetuskaluston hankinnan tai sen peruskorjauksen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Jos hanketta varten on valtion varoista myönnetty avustusta tai lainaa taikka lainaa, jolle valtio maksaa korkotukea, ei näiden ja tässä päätöksessä tarkoitetun vesikuljetuskalustolainan yhteismäärä saa ylittää 80 % vesikuljetuskaluston hankinnan tai sen peruskorjauksen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

9 §

Vesikuljetuskalustolainan laina-aika on enintään 10 vuotta, mistä enintään 2 vuotta voi olla lyhennysvapaita. Mikäli vesikuljetuskalustolainaksi hyväksytyn lainan myöntää Suomen Vientiluotto Oy, lainaan sovelletaan kuitenkin alustoimitusten rahoitukseen myönnettävästä korkotuesta annetun lain nojalla hyväksyttyjä lainaehtoja.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1995.

Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 1995

Liikenneministeri
Ole Norrback

Ylitarkastaja
Harry Favorin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.