163/1995

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1995

Opetusministeriön päätös Helsingin juutalainen seurakunta -nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muutoksen merkitsemisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Helsingin juutalainen seurakunta -niminen uskonnollinen yhdyskunta on uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkitsemistä varten ilmoittanut muuttaneensa yhdyskunnan yhdyskuntajärjestystä siten, että yhdyskuntajärjestykseen lisätään uusi 47a § ja yhdyskuntajärjestyksen 52 ja 78 § muutetaan seuraavasti:

47 a  §
Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys tapahtuu soveltuvin osin 36 §:ssä sanotulla tavalla.

52  §
Kokoontuminen

Seurakunnanvaltuuston varsinaiset kokoukset pidetään vuosittain touko- ja marraskuussa. Muutoin valtuusto kokoontuu, kun hallintoneuvosto katsoo kokoontumisen tarpeelliseksi. Valtuusto on myös kutsuttava koolle, milloin puheenjohtajisto, jokin seurakunnan lautakunta tai johtokunta tahi vähintään kahdeksan valtuutettua on ilmoittamansa asian käsittelemistä varten sitä hallintoneuvostolle kirjallisesti esittänyt. Valtuuston kokous on tällöin pidettävä 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona esitys on saapunut hallintoneuvostolle.

Hallintoneuvosto määrää kokouspaikan ja kokouspäivän neuvoteltuaan asiasta puheenjohtajiston kanssa.

Toukokuussa pidettävässä varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kertomus seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta edelliseltä kalenterivuodelta;

2) tilintarkastajien kertomus seurakunnan hallinnon ja taloudenhoidon tarkastamisesta;

3) kysymys vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston, lautakuntien ja johtokuntien jäsenille sekä muille seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja työntekijöille;

4) hallintoneuvoston jäsenten vaali, milloin sellainen on toimitettava;

5) lautakuntien ja johtokuntien jäsenten sekä varajäsenten vaalit, milloin sellaiset on toimitettava;

6) taksoituslautakunnan ja tutkijalautakunnan jäsenten sekä varajäsenten vaali;

7) tilintarkastajien ja heidän varajäsentensä vaali;

8) hallintoneuvoston tekemät esitykset; sekä

9) esitykset, jotka lautakunta, johtokunta, seurakunnan rabbiini tai vähintään kolme valtuutettua on antanut hallintoneuvostolle valtuustossa käsiteltäviksi.

Marraskuussa pidettävässä varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) talousarvion hyväksyminen seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä siitä määrästä päättäminen, joka seuraavana vuotena on taksoituksen perusteella kannettava;

2) muut kuin 1 kohdassa mainitut asiat, jotka liittyvät talousarvioon;

3) hallintoneuvoston tekemät esitykset; sekä

4) esitykset, jotka lautakunta, johtokunta, seurakunnan rabbiini tai vähintään kolme valtuutettua on antanut hallintoneuvostolle valtuustossa käsiteltäväksi.

78  §
Seurakuntamaksu

Se määrä, joka marraskuussa pidetyssä seurakunnanvaltuuston varsinaisessa kokouksessa hyväksytyn talousarvion mukaan on taksoituksen perusteella kannettava, on taksoituslautakunnan jaettava niiden maksettavaksi, jotka ovat saman vuoden tammikuun 1 päivänä olleet seurakunnan jäseniä.

Taksoitus on ensisijaisesti perustettava viimeksi toimitetussa valtion tuloverotuksessa maksuvelvolliselle vahvistettujen verotettavien tulojen yhteismäärään. Taksoituslautakunnan on huolellisesti harkittava ne muutkin seikat, jotka voivat osoittaa maksuvelvollisen maksukyvyn. Jos verotettavien tulojen yhteismäärä tällöin havaitaan niin vähäiseksi, että sitä ei voida hyväksyä seurakuntamaksun suorittamisen perusteeksi, on taksoituslautakunnan vahvistettava se muu kohtuullinen määrä, jonka perusteella taksoitus on toimitettava.


Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.

Muutosilmoitus on tehty asianmukaisesti ja muutokset eivät sisällä lainvastaisia määräyksiä.

Tämän perusteella opetusministeriö määrää muutokset merkittäväksi uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1995

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Hallitusneuvos
Lauri Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.